Ajudes LEADER 2018

Durant el passat mes d'Abril, van eixir les bases reguladores del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Fuente: Agritec

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana , és l'instrument de planificació de les actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de política de desenvolupament rural.

L'objectiu final que es pretén aconseguir amb l'execució del Programa és la millora de la qualitat de vida dels habitants del medi rural valencià en el marc d'un model social i mediambiental sostenible.

Aquest programa ha tret una sèrie de subvencions a les que podran optar tant entitats publiques com privades dels 331 municipis “LEADER”, agrupats en 11 Grups d’Acció Local.

Les subvencions, orientades a projectes que milloren els serveis bàsics de les zones rurals, o que milloren i diversifiquen la economia dels municipis nomenats, estan classificades en tres línies d’acció:

La primera d’elles per a projectes productius no agrícoles en zones rurals (persones físiques, microempreses, pymes o agricultors que diversifiquen) els quals optaran a un màxim de 21.000 €.

La segona estarà enfocada a projectes productius agroalimentaris, per a la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i d’alimentació. En aquest cas el màxim de les ajudes seran 28.000 €.

Finalment es destinarà part de la subvenció a serveis bàsics i renovació de poblacions rurals, amb un màxim de 50.000 €.