Adjuntos

12638_descarga

Pages: 7

Size: 630.69 Kb

Convocatoria Ajudes del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural acaba de publicar les ajudes del PDR, enmarcades dins de la Estratedia de Desenvolupament Local Participatiu del LEADER 2014-2020. El plaç per a presentar-les finalitzará el 4 de setembre.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural acaba de publicar les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups de acció local LEADER 2014-2020.

Es tracta d'ajudes que s'emmarquen en el PDR de la Comunitat Valenciana PDR-CV 2014-2020 i que tenen com a objectiu fomentar la creació d'ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.

Aquesta convocatòria d'ajuts està dirigida principalment a finançar:

  • Millores, ampliacions o creacions de microempreses o xicotetes i mitjanes empreses dedicades a la indústria agroalimentària.
  • Creació i millora d'empreses per a les activitats no agrícoles en zones rurals.
  • Inversions en la creació i el desenvolupament d'activitats no agrícoles dirigit a les PIMES, persones físiques de les zones rurals, i agricultors i agricultores.
  • Inversions amb l'objectiu de diversificar l'economia rural a l'àrea mediambiental, del turisme rural, de les energies renovables, de protecció del paisatge i la natura, energies renovables i estalvi energètic, activitats recreatives i culturals, turisme, patrimoni cultural i natural, innovació , tecnologies de la informació i les comunicacions, medi ambient, mitigació del canvi climàtic i adaptació del mateix.
  • Serveis bàsics i renovació de poblacions en les zones rurals.

Aquest 2018 s'ha establert una dotació de 50.000 euros per a donar suport a la posada en marxa d'aquest tipus de projectes en el territori dels Grups d'Acció Local de la Comunitat Valenciana.

Aquesta xifra augmentarà en els pròxims dos anys, situant-se en 8,9 milions d’euros al 2019 i baixant a 2 milions d’euros per al 2020.

Per a més informació, adjuntem la Resolució.