Adjuntos

CONVOCATORIA AYUDAS SOLICITUD UNICA PAC

Pages: 9

Size: 768.82 Kb

Convocatòria Ajudes PAC

S'ha establert la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna (PAC) per a l’any 2019.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciada (DOGV) publica avui la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna (PAC) per a l’any 2019, compreses en la sol·licitud única per a l'any 2019, que inclou tant les ajudes finançades pel FEAGA (Fons Europeu Agrícola de Garantia) com les mesures de desenvolupament rural, que finança el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament rural).

Les ajudes van destidanes a totes les persones que es dediquen a la producció agraria i la ramaderia, sumaran un total de 120 milions d'euros entre pagaments directes (FEAGA) i les mesures de desenvolupament rural de pagaments per superfície o animals ( FEADER). El termini de presentació de la sol·licitud única per a l’any 2019 estará obert des del passat 1 de febrer, fins el 30 d'abril.